Cardio  đã giết  Isyutaru [STR]  - 15 giờ trước
_xX_SWAT_Xx_  đã giết  Isyutaru [STR]  - 15 giờ trước
Fuddy  đã giết  Isyutaru [STR]  - 15 giờ trước
I_KinG_I  đã giết  Isyutaru [STR]  - 15 giờ trước
_xX_SWAT_Xx_  đã giết  Isyutaru [STR]  - 15 giờ trước
SualeZ  đã giết  Uruchi  - 15 giờ trước
Tyson  đã giết  Uruchi  - 15 giờ trước
SualeZ  đã giết  Uruchi  - 15 giờ trước
Leclerc  đã giết  Uruchi  - 15 giờ trước
ComboMachine  đã giết  Uruchi  - 15 giờ trước
Temo  đã giết  Uruchi  - 15 giờ trước
Kensou  đã giết  Uruchi [STR]  - 15 giờ trước
IC3T34  đã giết  Uruchi  - 15 giờ trước
Moose  đã giết  Uruchi [STR]  - 15 giờ trước
Cardio  đã giết  Uruchi [STR]  - 15 giờ trước
Tyson  đã giết  Uruchi  - 15 giờ trước
MrBlack  đã giết  Uruchi [STR]  - 15 giờ trước
BellatriX  đã giết  Uruchi [STR]  - 15 giờ trước
Confucius  đã giết  Uruchi [STR]  - 15 giờ trước
TwisterMoon  đã giết  Uruchi [STR]  - 15 giờ trước
SwiTcheR  đã giết  Uruchi [STR]  - 15 giờ trước
MrBlack  đã giết  Uruchi [STR]  - 15 giờ trước
Temo  đã giết  Cerberus  - 15 giờ trước
Leclerc  đã giết  Cerberus  - 15 giờ trước
Tyson  đã giết  Cerberus  - 15 giờ trước
SualeZ  đã giết  Cerberus  - 15 giờ trước
IC3T34  đã giết  Cerberus  - 15 giờ trước
Leclerc  đã giết  Cerberus  - 15 giờ trước
MrBlack  đã giết  Cerberus  - 15 giờ trước
SubarFiR  đã giết  Cerberus  - 15 giờ trước
ARMEGEDDON  đã giết  Cerberus  - 15 giờ trước
Cardio  đã giết  Cerberus  - 15 giờ trước
Cardio  đã giết  Cerberus  - 15 giờ trước
zezo3  đã giết  Cerberus  - 15 giờ trước
MrBlack  đã giết  Cerberus  - 15 giờ trước
Cardio  đã giết  Karkadann [STR]  - 16 giờ trước
Phoebe  đã giết  Demon Shaitan [STR]  - 16 giờ trước
TwisterMoon  đã giết  Demon Shaitan  - 16 giờ trước
IC3T34  đã giết  Captain Ivy  - 16 giờ trước
Dark_Night  đã giết  Cerberus  - 16 giờ trước
lAbyssl  đã giết  Lord Yarkan [STR]  - 16 giờ trước
See_No_Evil  đã giết  Isyutaru  - 16 giờ trước
lAbyssl  đã giết  Tiger Girl  - 16 giờ trước
I_KinG_I  đã giết  Baal  - 16 giờ trước
SubarFiR  đã giết  Isyutaru [STR]  - 16 giờ trước
I_KinG_I  đã giết  Treasure Guardian  - 16 giờ trước
Nareena  đã giết  Uruchi [STR]  - 16 giờ trước
SualeZ  đã giết  Khulood  - 17 giờ trước
JunioreK  đã giết  Cerberus  - 17 giờ trước
Gundogan  đã giết  Demon Shaitan [STR]  - 17 giờ trước
Thông tin Server
 • Người Online: 615/6000
 • Giờ Server: 
 • CAP: 100
 • Race: CH
 • PC Limit: 2
 • IP Limit: 4
 • Giới hạn Guild member: 24
 • Giới hạn liên minh: 2
Công thành chiến
 • Công thành chiến: Sunday 20:00
 • Jangan Fortress Jangan: Không chiếm
 • Bandit Fortress Bandit: HallOfFame
 • Hotan Fortress Hotan: Không chiếm
 • Constantinople Fortress Constantinople: Không chiếm
Unique Kills
 • 4ort đã giết  Tiger Girl  - 3 phút trước
 • Fuddy đã giết  Karkadann [STR]  - 12 phút trước
 • FLAMAD đã giết  Captain Ivy  - 22 phút trước
 • PlayBoy đã giết  Isyutaru  - 24 phút trước
 • ARMEGEDDON đã giết  Khulood  - 25 phút trước
 • More
Job Kills