Google Drive

Revision Client Download

Google Drive
Cập nhật cuối cùng: Jan 16, 2022

Tải xuống

Mega.nz

Revision Client Download

Mega.nz
Cập nhật cuối cùng: Jan 16, 2022

Tải xuống

FilesFM

Revision Client Download

FilesFM
Cập nhật cuối cùng: Jan 16, 2022

Tải xuống

Mega.nz

Electus MBOT

Mega.nz
Cập nhật cuối cùng: Jan 17, 2022

Tải xuống

uFile

Revision Client Download

uFile
Cập nhật cuối cùng: Jan 17, 2022

Tải xuống

Tải xuống khác::

DirectX DirectX
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable
Microsoft .NET Framework 4.6.1 Microsoft .NET Framework 4.6.1
nVidia nVidia Drivers
AMD AMD Drivers
Intel Intel Drivers

Minimum Thông số kỹ thuật gợi ý Thông số kỹ thuật
CPU Pentium 3 800MHz hoặc tốt hơn Intel i3 hoặc tốt hơn
RAM 2GB 4GB
VGA 3D sự tăng tốc GeForce2 hoặc ATI 9000 3D sự tăng tốc GeForce FX 5600 hoặc ATI9500
SOUND DirectX 9.0c Thẻ tương thích DirectX 9.0c Thẻ tương thích
HDD 5GB hoặc tốt hơn(Bao gồm trao đổi và tập tin tạm thời) 7GB hoặc tốt hơn(Bao gồm trao đổi và tập tin tạm thời)
OS Windows 7 Windows 7, 8, 8.1, 10, 11
Thông tin Server
  • Giờ Server: 
  • CAP: TBA
  • Race: TBA
  • PC Limit: TBA
  • IP Limit: TBA
  • XP Solo: TBA
  • XP PT: TBA
  • Giới hạn Guild member: TBA
  • Giới hạn liên minh: TBA