OPEN BETA IS ONLINE

  GRAND OPENING IS IN

  Google Drive

  Poseidon Client

  Google Drive
  Cập nhật cuối cùng: May 17, 2021

  Tải xuống Tải xuống Tải xuống

  Mediafire

  Poseidon Client

  Mediafire
  Cập nhật cuối cùng: May 17, 2021

  Tải xuống Tải xuống Tải xuống

  Mega.nz

  Poseidon Client

  Mega.nz
  Cập nhật cuối cùng: May 17, 2021

  Tải xuống Tải xuống Tải xuống

  Electus Online

  Poseidon Client

  Electus Online
  Cập nhật cuối cùng: May 17, 2021

  Tải xuống Tải xuống Tải xuống

  Mega.nz

  Electus MBOT

  Mega.nz
  Cập nhật cuối cùng: May 17, 2021

  Tải xuống Tải xuống Tải xuống

  Tải xuống khác::

  DirectX/DirectX
  Microsoft Visual C++ 2017 RedistributableMicrosoft Visual C++ 2017 Redistributable
  Microsoft .NET Framework 4.6.1Microsoft .NET Framework 4.6.1
  nVidianVidia Drivers
  AMDAMD Drivers
  IntelIntel Drivers
  Minimum Thông số kỹ thuậtgợi ý Thông số kỹ thuật
  CPUPentium 3 800MHz hoặc tốt hơnIntel i3 hoặc tốt hơn
  RAM2GB4GB
  VGA3D sự tăng tốc GeForce2 hoặc ATI 90003D sự tăng tốc GeForce FX 5600 hoặc ATI9500
  SOUNDDirectX 9.0c Thẻ tương thíchDirectX 9.0c Thẻ tương thích
  HDD5GB hoặc tốt hơn(Bao gồm trao đổi và tập tin tạm thời)7GB hoặc tốt hơn(Bao gồm trao đổi và tập tin tạm thời)
  OSWindows 7Windows 7, 8, 8.1, 10
  Would you like to receive notifications from Electus Online?
  ConfirmDecline