Google Drive

Oasis Client

Google Drive
Cập nhật cuối cùng: Jan 10, 2021

Tải xuống Tải xuống Tải xuống

Mediafire

Oasis Client

Mediafire
Cập nhật cuối cùng: Jan 10, 2021

Tải xuống Tải xuống Tải xuống

Mega.nz

Oasis Client

Mega.nz
Cập nhật cuối cùng: Jan 10, 2021

Tải xuống Tải xuống Tải xuống

Electus Online

Oasis Client

Electus Online
Cập nhật cuối cùng: Jan 10, 2021

Tải xuống Tải xuống Tải xuống

Mega.nz

Electus MBOT

Mega.nz
Cập nhật cuối cùng: Jan 10, 2021

Tải xuống Tải xuống Tải xuống

Tải xuống khác::

DirectX DirectX
Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable Microsoft Visual C++ 2017 Redistributable
Microsoft .NET Framework 4.6.1 Microsoft .NET Framework 4.6.1
nVidia nVidia Drivers
AMD AMD Drivers
Intel Intel Drivers
Minimum Thông số kỹ thuật gợi ý Thông số kỹ thuật
CPU Pentium 3 800MHz hoặc tốt hơn Intel i3 hoặc tốt hơn
RAM 2GB 4GB
VGA 3D sự tăng tốc GeForce2 hoặc ATI 9000 3D sự tăng tốc GeForce FX 5600 hoặc ATI9500
SOUND DirectX 9.0c Thẻ tương thích DirectX 9.0c Thẻ tương thích
HDD 5GB hoặc tốt hơn(Bao gồm trao đổi và tập tin tạm thời) 7GB hoặc tốt hơn(Bao gồm trao đổi và tập tin tạm thời)
OS Windows 7 Windows 7, 8, 8.1, 10
Would you like to receive notifications from Electus Online?
Confirm Decline