ĐỌC DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI BẠN ĐĂNG KÝ

 1. Vì sự an toàn của chính bạn, đừng sử dụng ID / PW tương tự trong các máy chủ khác
 2. Nhập một địa chỉ email thực và an toàn. TRÁNH SỬ DỤNG YAHOO, nó đang chặn thư của chúng tôi!
 3. Bạn phải kích hoạt tài khoản của mình bằng cách nhấp vào Liên kết bạn sẽ nhận được trong e-mail của mình..
 4. Đóng góp có sẵn sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn.
https://github.com/igoshev/laravel-captcha
Thông tin Server
 • Người Online: 7839/9000
 • Giờ Server: 
 • CAP: 110
 • Race: CH & EU
 • PC Limit: 2
 • IP Limit: 4
 • Giới hạn Guild member: 24
 • Giới hạn liên minh: 2
NEXT ACTIVITIES

 • SPECIAL TRADE

 • CAPTURE THE FLAG

 • SEARCH AND DESTROY

 • KILL THE GM

 • LUCKY PARTY NUMBER

 • BATTLE ARENA - PARTY

 • SURVIVAL ARENA - SOLO

 • JACKPOT

 • ALCHEMY

 • SQUID

 • MEDUSA

 • SERVER DUNGEON

 • UNDERGROUND

 • SELKIS & NEITH

 • DW (S) JOB KILLS

 • ISIS & ANUBIS

 • FORTRESS WAR
Show More
Công thành chiến
 • Công thành chiến: Sunday 20:00
 • Hotan Fortress Hotan: Không chiếm
Unique Kills
 • Zoya đã giết  Demon Shaitan [STR]  - 10 phút trước
 • PradaYouNada đã giết  Lord Yarkan  - 10 phút trước
 • DAVE đã giết  Cerberus  - 12 phút trước
 • PradaYouNada đã giết  Uruchi  - 14 phút trước
 • Hostile đã giết  Captain Ivy  - 16 phút trước
 • More
Job Kills