Registration Guide

ĐỌC DƯỚI ĐÂY TRƯỚC KHI BẠN ĐĂNG KÝ

 1. Vì sự an toàn của chính bạn, đừng sử dụng ID / PW tương tự trong các máy chủ khác
 2. Nhập một địa chỉ email thực và an toàn. TRÁNH SỬ DỤNG YAHOO, nó đang chặn thư của chúng tôi!
 3. Bạn phải kích hoạt tài khoản của mình bằng cách nhấp vào Liên kết bạn sẽ nhận được trong e-mail của mình..
 4. Đóng góp có sẵn sau khi bạn xác nhận tài khoản của bạn.

User Information

Thông tin Server
 • Người Online: 4604/5500
 • Giờ Server: 
 • CAP: 100
 • Race: Chinese Only
 • PC Limit: 2 (+1 Staller)
 • IP Limit: 4 (+1 Staller)
 • Giới hạn Guild member: 24
 • Giới hạn liên minh: 0
NEXT ACTIVITIES

 • SELKIS & NEITH

 • ISIS & ANUBIS

 • LUCKY PARTY NUMBER

 • CAPTURE THE FLAG

 • ALCHEMY

 • SQUID

 • SEARCH AND DESTROY

 • KILL THE GM

 • SURVIVAL ARENA - SOLO

 • SPECIAL TRADE

 • BATTLE ARENA - PARTY

 • JACKPOT

 • MEDUSA

 • SERVER DUNGEON

 • UNDERGROUND

 • DW (S) JOB KILLS

 • FORTRESS WAR
Unique Kills
 • Dominantor đã giết Yuno - 20 phút trước
 • Mergen đã giết Cerberus - 28 phút trước
 • PeHLiOne_ đã giết Isyutaru - 29 phút trước
 • OhhFck đã giết Tiger Girl - 31 phút trước
 • 4eWerySusquN đã giết Lord Yarkan [STR] - 34 phút trước
 • More