Thông tin Server
 • Người Online: 485/6000
 • Giờ Server: 
 • CAP: 100
 • Race: CH
 • PC Limit: 2
 • IP Limit: 4
 • Giới hạn Guild member: 24
 • Giới hạn liên minh: 2
Công thành chiến
 • Công thành chiến: Sunday 20:00
 • Jangan Fortress Jangan: Không chiếm
 • Bandit Fortress Bandit: HallOfFame
 • Hotan Fortress Hotan: Không chiếm
 • Constantinople Fortress Constantinople: Không chiếm
Unique Kills
 • TwisterMoon đã giết  Baal  - 13 phút trước
 • BOY_NEGRO đã giết  Uruchi  - 16 phút trước
 • BOY_NEGRO đã giết  Uruchi [STR]  - 16 phút trước
 • HollyMolly đã giết  Lord Yarkan [STR]  - 19 phút trước
 • TwisterMoon đã giết  Dark Soul  - 35 phút trước
 • More
Job Kills