מידע בשרת
 • שחקנים מחוברים: 490/6000
 • זמן השרת: 
 • CAP: 100
 • Race: CH
 • PC Limit: 2
 • IP Limit: 4
 • Guild Limit: 24
 • Union Limit: 2
Fortress war
 • Fortress war: Sunday 20:00
 • Jangan Fortress Jangan: Not occupied
 • Bandit Fortress Bandit: HallOfFame
 • Hotan Fortress Hotan: Not occupied
 • Constantinople Fortress Constantinople: Not occupied
Unique Kills
 • TwisterMoon has killed  Karkadann [STR]  - לפני 16 שניות
 • VanHelsing has killed  Demon Shaitan  - לפני דקה
 • Shizuya has killed  Cerberus  - לפני 11 דקות
 • R3KT has killed  Isyutaru  - לפני 18 דקות
 • TwisterMoon has killed  Baal  - לפני 35 דקות
 • More
Job Kills