Endovene  đã giết  Captain Ivy  - 3 phút trước
Fuddy  đã giết  Cerberus  - 10 phút trước
T1aresss  đã giết  Isyutaru  - 16 phút trước
Fuddy  đã giết  Uruchi  - 22 phút trước
I_Shaiton_I  đã giết  Tiger Girl  - 25 phút trước
T1aresss  đã giết  Lord Yarkan [STR]  - 27 phút trước
FuRJiN  đã giết  Isyutaru [STR]  - 43 phút trước
EL___LuTe  đã giết  Demon Shaitan  - 47 phút trước
Pure_Evil  đã giết  Uruchi [STR]  - 55 phút trước
EL___LuTe  đã giết  Khulood  - 1 giờ trước
PornStyle  đã giết  Demon Shaitan [STR]  - 1 giờ trước
Zerox  đã giết  Cerberus  - 1 giờ trước
FuRJiN  đã giết  Captain Ivy  - 1 giờ trước
PornStyle  đã giết  Karkadann [STR]  - 1 giờ trước
190LkGvenLik  đã giết  Uruchi  - 1 giờ trước
190LkGvenLik  đã giết  Isyutaru  - 1 giờ trước
FuRJiN  đã giết  Isyutaru [STR]  - 1 giờ trước
190LkGvenLik  đã giết  Tiger Girl  - 1 giờ trước
Gundogan  đã giết  Lord Yarkan  - 1 giờ trước
Sauvignon  đã giết  Uruchi [STR]  - 1 giờ trước
Gundogan  đã giết  Demon Shaitan  - 2 giờ trước
Mosquito  đã giết  Demon Shaitan [STR]  - 2 giờ trước
Mis_Evisi  đã giết  Captain Ivy  - 2 giờ trước
Endovene  đã giết  Cerberus  - 2 giờ trước
Mosquito  đã giết  Uruchi  - 2 giờ trước
LF_Hawa  đã giết  Haroeris  - 2 giờ trước
PornStyle  đã giết  Lord Yarkan [STR]  - 2 giờ trước
Gundogan  đã giết  Isyutaru  - 2 giờ trước
Mis_Evisi  đã giết  Tiger Girl  - 2 giờ trước
Mosquito  đã giết  Isyutaru [STR]  - 2 giờ trước
Elninho  đã giết  Uruchi [STR]  - 2 giờ trước
PornStyle  đã giết  Lord Yarkan  - 3 giờ trước
Gundogan  đã giết  Demon Shaitan  - 3 giờ trước
Kensou  đã giết  Uruchi  - 3 giờ trước
Nego_Djhow  đã giết  Isyutaru  - 3 giờ trước
_MaCxGaming_  đã giết  Cerberus  - 3 giờ trước
PornStyle  đã giết  Demon Shaitan [STR]  - 3 giờ trước
Kensou  đã giết  Tiger Girl  - 3 giờ trước
1stCommandeR  đã giết  Captain Ivy  - 3 giờ trước
Nego_Djhow  đã giết  Isyutaru [STR]  - 3 giờ trước
LF_Erupcion  đã giết  Uruchi [STR]  - 4 giờ trước
iFly1337  đã giết  Lord Yarkan  - 4 giờ trước
_MaCxGaming_  đã giết  Cerberus  - 4 giờ trước
Endovene  đã giết  Demon Shaitan  - 4 giờ trước
PornStyle  đã giết  Demon Shaitan [STR]  - 4 giờ trước
Kensou  đã giết  Homocidal Santa  - 4 giờ trước
supamen  đã giết  Dark Soul  - 4 giờ trước
Bocao  đã giết  Lord Yarkan [STR]  - 4 giờ trước
iFly1337  đã giết  Isyutaru  - 4 giờ trước
XLegolasX  đã giết  Isyutaru [STR]  - 4 giờ trước
Thông tin Server
 • Người Online: 1430/6000
 • Giờ Server: 
 • CAP: 100
 • Race: CH
 • PC Limit: 2
 • IP Limit: 4
 • Giới hạn Guild member: 24
 • Giới hạn liên minh: 2
Công thành chiến
 • Công thành chiến: Sunday 20:00
 • Jangan Fortress Jangan: Không chiếm
 • Bandit Fortress Bandit: Không chiếm
 • Hotan Fortress Hotan: OverPower
 • Constantinople Fortress Constantinople: Không chiếm
Unique Kills
 • Endovene đã giết  Captain Ivy  - 3 phút trước
 • Fuddy đã giết  Cerberus  - 10 phút trước
 • T1aresss đã giết  Isyutaru  - 16 phút trước
 • Fuddy đã giết  Uruchi  - 22 phút trước
 • I_Shaiton_I đã giết  Tiger Girl  - 25 phút trước
 • More
Job Kills