Kensou  đã giết  Lord Yarkan  - 15 giờ trước
T1aresss  đã giết  Isyutaru [STR]  - 15 giờ trước
Temo  đã giết  Haroeris  - 15 giờ trước
Morbius  đã giết  Khulood  - 15 giờ trước
DonkeyMonkey  đã giết  Demon Shaitan  - 15 giờ trước
Project  đã giết  Cerberus  - 15 giờ trước
PhyScooL  đã giết  Anubis  - 15 giờ trước
___OMG___  đã giết  Cerberus  - 15 giờ trước
Deoxy  đã giết  Dark Soul  - 15 giờ trước
SwiTcheR  đã giết  Isyutaru  - 15 giờ trước
VanHelsing  đã giết  Homocidal Santa  - 15 giờ trước
Leclerc  đã giết  Homocidal Santa  - 15 giờ trước
BellatriX  đã giết  Homocidal Santa  - 15 giờ trước
ARMEGEDDON  đã giết  Uruchi [STR]  - 15 giờ trước
TheCypsy  đã giết  Homocidal Santa  - 15 giờ trước
DoukanishJR  đã giết  Simulation  - 15 giờ trước
Temo  đã giết  Simulation  - 15 giờ trước
TwisterMoon  đã giết  Simulation  - 15 giờ trước
TheCypsy  đã giết  Simulation  - 15 giờ trước
Fiddlesticks  đã giết  Tiger Girl  - 15 giờ trước
_xX_SWAT_Xx_  đã giết  Baal  - 15 giờ trước
Leclerc  đã giết  Anubis  - 15 giờ trước
Cardio  đã giết  Baal  - 15 giờ trước
lAbyssl  đã giết  Anubis  - 15 giờ trước
Phoebe  đã giết  Lord Yarkan  - 15 giờ trước
MrBlack  đã giết  Selket [STR]  - 15 giờ trước
Cardio  đã giết  Selket [STR]  - 15 giờ trước
Phoebe  đã giết  Isyutaru  - 15 giờ trước
Leclerc  đã giết  Demon Shaitan  - 15 giờ trước
Phoebe  đã giết  Uruchi  - 15 giờ trước
SualeZ  đã giết  Demon Shaitan  - 15 giờ trước
VanHelsing  đã giết  Demon Shaitan  - 15 giờ trước
Goralla  đã giết  Demon Shaitan [STR]  - 15 giờ trước
TheCypsy  đã giết  Demon Shaitan [STR]  - 15 giờ trước
DonkeyMonkey  đã giết  Demon Shaitan [STR]  - 15 giờ trước
Cardio  đã giết  Demon Shaitan [STR]  - 16 giờ trước
Temo  đã giết  Lord Yarkan  - 16 giờ trước
DoukanishJR  đã giết  Lord Yarkan  - 16 giờ trước
YaKaLaa  đã giết  Lord Yarkan  - 16 giờ trước
SualeZ  đã giết  Lord Yarkan  - 16 giờ trước
Confucius  đã giết  Lord Yarkan [STR]  - 16 giờ trước
Gundogan  đã giết  Lord Yarkan [STR]  - 16 giờ trước
Fuddy  đã giết  Lord Yarkan [STR]  - 16 giờ trước
_xX_SWAT_Xx_  đã giết  Lord Yarkan [STR]  - 16 giờ trước
Gundogan  đã giết  Lord Yarkan [STR]  - 16 giờ trước
Leclerc  đã giết  Isyutaru  - 16 giờ trước
Temo  đã giết  Isyutaru  - 16 giờ trước
Leclerc  đã giết  Isyutaru  - 16 giờ trước
ComboMachine  đã giết  Isyutaru  - 16 giờ trước
DoukanishJR  đã giết  Isyutaru  - 16 giờ trước
Thông tin Server
 • Người Online: 620/6000
 • Giờ Server: 
 • CAP: 100
 • Race: CH
 • PC Limit: 2
 • IP Limit: 4
 • Giới hạn Guild member: 24
 • Giới hạn liên minh: 2
Công thành chiến
 • Công thành chiến: Sunday 20:00
 • Jangan Fortress Jangan: Không chiếm
 • Bandit Fortress Bandit: HallOfFame
 • Hotan Fortress Hotan: Không chiếm
 • Constantinople Fortress Constantinople: Không chiếm
Unique Kills
 • US_Noypi đã giết  Uruchi [STR]  - 5 phút trước
 • Confucius đã giết  Isyutaru [STR]  - 16 phút trước
 • 4ort đã giết  Cerberus  - 18 phút trước
 • 4ort đã giết  Tiger Girl  - 30 phút trước
 • Fuddy đã giết  Karkadann [STR]  - 39 phút trước
 • More
Job Kills