Sorry, there are no FAQs yet.
Thông tin Server
 • Người Online: 610/6000
 • Giờ Server: 
 • CAP: 100
 • Race: CH
 • PC Limit: 2
 • IP Limit: 4
 • Giới hạn Guild member: 24
 • Giới hạn liên minh: 2
Công thành chiến
 • Công thành chiến: Sunday 20:00
 • Jangan Fortress Jangan: Không chiếm
 • Bandit Fortress Bandit: HallOfFame
 • Hotan Fortress Hotan: Không chiếm
 • Constantinople Fortress Constantinople: Không chiếm
Unique Kills
 • Confucius đã giết  Isyutaru [STR]  - 11 phút trước
 • 4ort đã giết  Cerberus  - 13 phút trước
 • 4ort đã giết  Tiger Girl  - 25 phút trước
 • Fuddy đã giết  Karkadann [STR]  - 33 phút trước
 • FLAMAD đã giết  Captain Ivy  - 43 phút trước
 • More
Job Kills