מידע בשרת
 • שחקנים מחוברים: 387/2500
 • זמן השרת: 
 • CAP: 100
 • Race: Chinese Only
 • PC Limit: 2 (+1 Staller)
 • IP Limit: 4 (+1 Staller)
 • Guild Limit: 24
 • Union Limit: 0
NEXT ACTIVITIES

 • JACKPOT

 • DW (S) JOB KILLS

 • ISIS & ANUBIS

 • SPECIAL TRADE

 • SURVIVAL ARENA - SOLO

 • KILL THE GM

 • LUCKY PARTY NUMBER

 • BATTLE ARENA - PARTY

 • SELKIS & NEITH

 • CAPTURE THE FLAG

 • ALCHEMY

 • SQUID

 • SEARCH AND DESTROY

 • MEDUSA

 • SERVER DUNGEON

 • UNDERGROUND

 • FORTRESS WAR
Fortress war
 • Fortress war: Sunday 20:30
 • Bandit Fortress Bandit: Experience
Unique Kills
 • Lepus has killed Uruchi - לפני 45 שניות
 • VEOLIA has killed Captain Ivy - לפני 9 דקות
 • ANACONDAA has killed Isyutaru [STR] - לפני 19 דקות
 • Malware has killed Isis - לפני 21 דקות
 • ScarleTBoW has killed Lord Yarkan - לפני 22 דקות
 • More