מידע בשרת
 • שחקנים מחוברים: 477/6000
 • זמן השרת: 
 • CAP: 100
 • Race: CH
 • PC Limit: 2
 • IP Limit: 4
 • Guild Limit: 24
 • Union Limit: 2
Fortress war
 • Fortress war: Sunday 20:00
 • Jangan Fortress Jangan: Not occupied
 • Bandit Fortress Bandit: HallOfFame
 • Hotan Fortress Hotan: Not occupied
 • Constantinople Fortress Constantinople: Not occupied
Unique Kills
 • TwisterMoon has killed  Baal  - לפני 8 שניות
 • BOY_NEGRO has killed  Uruchi  - לפני שתי דקות
 • BOY_NEGRO has killed  Uruchi [STR]  - לפני 3 דקות
 • HollyMolly has killed  Lord Yarkan [STR]  - לפני 6 דקות
 • TwisterMoon has killed  Dark Soul  - לפני 22 דקות
 • More
Job Kills