معلومات السرفر
 • الاعبين المتواجدين: 393/2500
 • وقت السرفر : 
 • CAP: 100
 • Race: Chinese Only
 • PC Limit: 2 (+1 Staller)
 • IP Limit: 4 (+1 Staller)
 • Guild Limit: 24
 • Union Limit: 0
NEXT ACTIVITIES

 • BATTLE ARENA - PARTY

 • LUCKY PARTY NUMBER

 • SURVIVAL ARENA - SOLO

 • KILL THE GM

 • SELKIS & NEITH

 • ISIS & ANUBIS

 • CAPTURE THE FLAG

 • ALCHEMY

 • SQUID

 • SEARCH AND DESTROY

 • SPECIAL TRADE

 • JACKPOT

 • MEDUSA

 • SERVER DUNGEON

 • UNDERGROUND

 • DW (S) JOB KILLS

 • FORTRESS WAR
Fortress war
 • Fortress war: Sunday 20:30
 • Bandit Fortress Bandit: Experience
Unique Kills
 • Lilith قد قتل Isyutaru [STR] - منذ 16 دقيقة
 • Burton قد قتل Selket [STR] - منذ 22 دقيقة
 • Snuff قد قتل Demon Shaitan [STR] - منذ 26 دقيقة
 • wolfman قد قتل Uruchi [STR] - منذ 27 دقيقة
 • Maotun_ قد قتل Neith - منذ 31 دقيقة
 • More