ELECTUS ONLINE

JOIN NOW

Unique Kills

Mathilda has killed Anubis - 18 minutes ago
Yehia has killed Isis - 19 minutes ago
Tr1ST4N14 has killed Dark Soul - 21 minutes ago
BlackNinja has killed Haroeris - 30 minutes ago
XxSibunaxX has killed Lord Yarkan - 39 minutes ago
VanTaG has killed Captain Ivy - 46 minutes ago
Liliana has killed Uruchi [STR] - 48 minutes ago
Xpean has killed Tiger Girl - 1 hour ago
WhiteShadow has killed Demon Shaitan - 1 hour ago
Feady has killed Isyutaru [STR] - 1 hour ago
Feady has killed Isyutaru [STR] - 1 hour ago
AceOfSpades has killed Uruchi - 1 hour ago
Mathilda has killed Neith - 1 hour ago
CrusadeR has killed Lord Yarkan [STR] - 1 hour ago
CrusadeR has killed Lord Yarkan [STR] - 1 hour ago
logiC has killed Selket [STR] - 1 hour ago
Anaxunamooon has killed Demon Shaitan [STR] - 1 hour ago
Anaxunamooon has killed Demon Shaitan [STR] - 1 hour ago
__Snoopy__ has killed Isyutaru - 2 hours ago
_TheStorM_ has killed Uruchi [STR] - 2 hours ago
Mousa has killed Cerberus - 2 hours ago
Feady has killed Karkadann [STR] - 2 hours ago
Yehia has killed Khulood - 2 hours ago
CirkuiT has killed Uruchi - 2 hours ago
CirkuiT has killed Tiger Girl - 2 hours ago
Anaxunamooon has killed Isyutaru [STR] - 3 hours ago
Anaxunamooon has killed Isyutaru [STR] - 3 hours ago
Darline has killed Lord Yarkan [STR] - 3 hours ago
Darline has killed Lord Yarkan [STR] - 3 hours ago
Anaxunamooon has killed Isyutaru - 3 hours ago
GhostTown has killed Demon Shaitan - 3 hours ago
Franklin has killed Uruchi [STR] - 4 hours ago
_Rhapsody_ has killed Lord Yarkan - 4 hours ago
Xpean has killed Tiger Girl - 4 hours ago
Device has killed Demon Shaitan [STR] - 4 hours ago
Device has killed Demon Shaitan [STR] - 4 hours ago
Earth_Ghost has killed Uruchi - 4 hours ago
Device has killed Isyutaru [STR] - 4 hours ago
Device has killed Isyutaru [STR] - 4 hours ago
Device has killed Baal - 5 hours ago
Sheldore has killed Dark Soul - 5 hours ago
CrusadeR has killed Captain Ivy - 5 hours ago
EpicFail has killed Uruchi [STR] - 5 hours ago
Earth_Ghost has killed Simulation - 5 hours ago
Jimy_Strokes has killed Isyutaru - 5 hours ago
EnvenoM has killed Homocidal Santa - 5 hours ago
___KiNG___ has killed Demon Shaitan - 5 hours ago
CrusadeR has killed Cerberus - 6 hours ago
CrusadeR has killed Isyutaru [STR] - 6 hours ago
CrusadeR has killed Isyutaru [STR] - 6 hours ago